//Bạn nên làm gì khi có việc cần rời khỏi Phần Lan?

Bạn nên làm gì khi có việc cần rời khỏi Phần Lan?

Nếu bạn là người nhập cư vào Phần Lan và đang có việc cần giải quyết ở một quốc gia khác, những thông tin hữu ích dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ hướng dẫn để có thể rời khỏi Phần Lan một cách hợp pháp và nhanh chóng. 

1. Thông báo cho cơ quan chức năng về việc di chuyển

Khi  từ Phần Lan di chuyển ra nước ngoài, bạn phải thông báo cho Văn phòng Đăng ký Địa phương (maistraatti) về việc di chuyển của bạn. Bạn có thể hoàn thành thông báo trực tuyến, hoặc điền vào mẫu có sẵn tại Văn phòng Đăng ký Địa phương và thông qua đường bưu điện.

Nếu bạn vĩnh viễn rời khỏi Phần Lan hoặc cư trú ở nước ngoài trong thời gian liên tục 2 năm, giấy phép cư trú của bạn sẽ bị thu hồi. Bạn có thể nộp đơn với Dịch vụ xuất nhập cảnh Phần Lan (Maahanmuuttovirasto) để ngăn chặn việc hủy giấy phép cư trú. Đơn phải được nộp trước khi bạn cư trú ở nước ngoài. Thông tin thêm về vấn đề này có sẵn trên trang InfoFinland.

2. Di chuyển ra nước ngoài và an sinh xã hội

Khi bạn chuyển đến sống ở nước ngoài, bạn cần thông báo cho Kela nếu bạn đang nhận trợ cấp Kela hoặc nếu bạn có Thẻ bảo hiểm y tế châu Âu.

Trong trường hợp thời gian cư trú nước ngoài của bạn tầm 6 tháng hoặc ít hơn, thông thường bạn sẽ được coi là rời khỏi tạm thời, do đó bạn sẽ không bị mất các quyền lợi Kela và không cần phải thông báo.

Tuy nhiên, cũng với thời gian cư trú nước ngoài từ 3 đến 6 tháng, trong những tình huống sau đây, bạn lại nên phải thông báo cho Kela, cụ thể như:

  • Bạn đang nhận trợ cấp nhà ở chung
  • Bạn đang nhận trợ cấp chăm sóc trẻ em
  • Bạn cần mua thuốc theo toa từ nhà thuốc trong hơn 3 tháng

Ngoài ra, nếu bạn đến một quốc gia EU hoặc EEA để làm việc, bạn sẽ được bảo vệ bởi hệ thống an sinh xã hội của quốc gia đó trong suốt thời gian công tác của bạn, ngay cả khi nó ngắn hơn 6 tháng. Trong trường hợp này, bạn sẽ không được hưởng các lợi ích từ Kela.

Trường hợp thứ hai là bạn di chuyển ra nước ngoài nhiều hơn 6 tháng, việc di chuyển được coi là vĩnh viễn, do đó quyền nhận trợ cấp Kela của bạn sẽ kết thúc. Tuy nhiên, trong tình huống này, một số người vẫn có thể duy trì quyền được hưởng các lợi ích Kela. Thông tin thêm bạn hãy tham khảo trên trang InfoFinland.

Lưu ý: Khi bạn ở nước ngoài và hưởng lợi từ Kela, bạn phải luôn thông báo cho Kela khi hoàn cảnh của bạn có thay đổi. Ví dụ: mối quan hệ gia đình của bạn thay đổi hoặc bạn bắt đầu làm việc, điều đó có thể ảnh hưởng đến quyền lợi Kela của bạn.

3. Tự nguyện trở về nước trong trường hợp là người tị nạn và người nhập cư

Nếu bạn muốn trở về nước (hồi hương), trong một số trường hợp, bạn có thể nhận được hỗ trợ cho mục đích này. Hỗ trợ này có thể là tiền hoặc dịch vụ. Số tiền tùy thuộc vào quốc gia mà bạn sẽ trở lại. Còn về dịch vụ, bạn có thể nhận được các hỗ trợ như tìm nhà hoặc công việc tại quốc gia mà bạn sẽ về. Để tìm hiểu đối tượng nào có thể nhận hỗ trợ khi hồi hương, bạn có thể tham khảo tại link: Infofinland.fi

Nếu bạn là khách hàng của một trung tâm tiếp nhận, bạn có thể nộp đơn xin hỗ trợ trực tiếp với trung tâm đó. Nếu bạn không phải là khách hàng của bất kỳ trung tâm nào, bạn có thể nộp đơn xin hỗ trợ thông qua Dịch vụ xuất nhập cảnh Phần Lan.

By |2020-02-11T08:41:45+00:00June 28th, 2019|Cuộc sống ở Phần Lan|Comments Off on Bạn nên làm gì khi có việc cần rời khỏi Phần Lan?
Translate »
0945 881 145
Đăng ký tư vấn