//Chương trình định cư Canada diện Start up

Chương trình định cư Canada diện Start up

Làm thế nào để nhận được thư ủng hộ từ các tổ chức chỉ định là điều kiện tiên quyết để đạt được cơ hội định cư Canada diện Start up.

Điều kiện của chương trình định cư Canada diện Start Up?

Chính phủ quy định để hội đủ điều kiện tham gia chương trình định cư Canada diện Start Up, các ứng viên cần:

  1. Phải tạo ra một doanh nghiệp đủ điều kiện như sau :

–   Tại thời điểm ứng viên nhận được cam kết từ một tổ chức được chỉ định, mỗi người nộp đơn nắm giữ từ 10% trở lên quyền biểu quyết gắn liền với tất cả cổ phiếu của công ty đang lưu hành tại thời điểm đó (tối đa 5 người có thể đăng ký làm chủ sở hữu) VÀ người nộp đơn và tổ chức được chỉ định cùng nắm giữ trên 50% tổng số quyền biểu quyết gắn liền với tất cả cổ phiếu của công ty đang lưu hành tại thời điểm đó.

–   Tại thời điểm ứng viên nhận được thường trú nhân, ứng viên cần chứng minh sự quản lý tích cực và liên tục của doanh nghiệp này từ bên trong Canada, và một phần thiết yếu của hoạt động kinh doanh xảy phải ra ở Canada, và doanh nghiệp này phải được thành lập ở Canada.

  1.   Các ứng viên phải nhận được thư hỗ trợ từ một tổ chức được Chính phủ chỉ định (một nhóm kinh doanh đã được chấp thuận đầu tư vào hoặc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp có thể có).
  2.   Trình độ Tiếng Anh IELTS 5.0
  3.   Có một khoản tiền dự phòng cho 1 năm đầu sinh sống tại Canada, thông thường một gia đình 4 người Chính phủ yêu cầu có ít nhất 24,083 CAD.

Chương-trình-định-cư-Canada-diện-Start-up

Làm thế nào để nhận được Thư hỗ trợ của tổ chức chỉ định chương trình định cư Canada diện Start up?

Định cư Canada diện Start Up yêu cầu các ứng viên phải có ít nhất một ý tưởng sáng tạo và ý tưởng này nhận được sự hỗ trợ từ một trong những tổ chức được Chính phủ chỉ định. Đó có thể là Tổ chức Xây dựng ý tưởng doanh nghiệp, Qũy đầu tư mạo hiểm hoặc nhóm các nhà đầu tư thiên thần.

Các ứng viên cần phải liên hệ với tổ chức được chỉ định để tìm hiểu cách nhận hỗ trợ thuyết phục tổ chức rằng bạn có một ý tưởng kinh doanh đáng hỗ trợ và xứng đáng nhận thư hỗ trợ từ tổ chức được chỉ định. Quá trình giới thiệu ý tưởng của ứng viên là khác nhau đối với mỗi tổ chức. Mỗi tổ chức có những yêu cầu riêng. Chẳng hạn như ứng viên có thể được yêu cầu trình bày trực tiếp khái niệm kinh doanh của mình hoặc gửi một kế hoạch kinh doanh chi tiết. Nếu ứng viên đạt được thỏa thuận với một tổ chức được chỉ định, tổ chức đó sẽ gửi cho ứng viên một lá thư ủng hộ. Lúc này ứng viên cần gửi kèm lá thư này khi gửi đơn đăng ký cho Cơ quan di trú tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC ). Đây là bằng chứng ứng viên cần để chứng minh rằng quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc nhóm nhà đầu tư thiên thần hoặc tổ chức xây dựng ý tưởng doanh nghiệp đang ủng hộ ý tưởng kinh doanh của ứng viên. Sau đó, một trong những tổ chức này cũng sẽ gửi giấy cam kết trực tiếp cho Cơ quan di trú tị nạn và quốc tịch Canada. IRCC sẽ sử dụng cả thư hỗ trợ của ứng viên và chứng chỉ cam kết của tổ chức để đánh giá đơn đăng ký của ứng viên. Có trường hợp IRCC sẽ có thể yêu cầu ứng viên cung cấp thêm thông tin kinh doanh để đưa ra quyết định cuối cùng về đơn đăng ký.

Chương-trình-định-cư-Canada-diện-Start-up

“Đối với định cư Canada diện Start Up thì khó nhất là việc chứng minh làm sao để thuyết phục một trong các tổ chức này đồng ý ủng hộ ý tưởng cho doanh nghiệp của các ứng viên. Có không ít các hồ sơ di trú với những điều kiện rất tốt từ phía các đương đơn, tuy nhiên lại không nhận được sự ủng hộ này.” Luật sư đối tác chỉ định của Chính Phủ đã chia sẻ.

HappyCitizen và luật sư là các đối tác được Chính phủ Canada chỉ định. Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý hàng trăm hồ sơ khách hàng thành công từ nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, Luật sư chia sẻ “ Đây là thời cơ Vàng để tham gia các chương trình đầu tư lấy thường trú nhân vào Canada khi mà Chính phủ tích cực mở rộng Kế hoạch di cư 2020-2022, số lượng được khuyến khích cho hạng mục nhập cư kinh tế lên tới 195,800 thẻ thường trú nhân cho 2020”.

Liên hệ ngay với HappyCitizen qua Hotline 0901 151 939 hoặc email info@happycitizen.net để được tham vấn hồ sơ chi tiết.

>>> Tham khảo: Chương trình định cư Canada diện Start-up.

By |2022-12-15T15:48:20+00:00September 15th, 2020|Tin tức định cư Canada|Comments Off on Chương trình định cư Canada diện Start up
Translate »
0945 881 145
Đăng ký tư vấn