/Dịch vụ
Dịch vụ2023-10-03T13:55:23+00:00

1. Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 • Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục đầu tư nước ngoài: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập công ty liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh hay một số các hình thức khác như Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tư vấn thành lập công ty liên doanh và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài.
 • Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư.
 • Lập các Dự án đầu tư.
 • Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh
 • Nhận sự ủy quyền của các nhà đầu tư để liên hệ với các cơ quan chức năng tại Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký đầu tư hoặc xin cấp phép đầu tư….
 • Ngoài ra còn tư vấn dự án, tư vấn quản lý nội bộ doanh nghiệp, xây dựng hệ thống nội quy, quy chế của doanh nghiệp với kinh nghiệm nhiều năm và sự chuyên nghiệp của quy trình thực hiện.

2. Trong lĩnh vực hợp đồng

 • Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp.
 • Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật.
 • Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng.
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

3. Dịch vụ tư vấn về giải quyết tranh chấp Kinh doanh- Thương mại gồm

 • Tư vấn giảm thiểu cho khách hàng các rủi ro liên quan trong tương lai.
 • Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp.
 • Tư vấn về các vấn đề cần thiết khi yêu cầu giải quyết tranh chấp.
 • Tham gia, hỗ trợ khách hàng trong quá trình Hòa giải, thương lượng để giải quyết tranh chấp.
 • Hướng dẫn cho Quý khách hàng chuẩn bị và soạn hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Tòa án các cấp hoặc cơ quan Trọng tài có thẩm quyền.
 • Đại diện cho Quý khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan (nếu có) trong toàn bộ quá trình tố tụng.
 • Tham gia Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Quý khách hàng tại Tòa án nhân dân các cấp hoặc cơ quan Trọng tài có thẩm quyền.
 • Soạn đơn kháng cáo trong trường hợp quyền lợi Quý khách hàng bị xâm phạm.

4. Tư vấn chuyển nhượng dự án, mua bán sáp nhập doanh nghiệp

 • Thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của công ty, dự án thuộc đối tượng mua bán, chuyển nhượng.
 • Tư vấn và cảnh báo rủi ro pháp lý của các giao dịch mua bán công ty, chuyển nhượng cổ phần.
 • Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin từ các hoạt động mua bán dự án.
 • Tư vấn hợp đồng, soạn thảo, tham gia đàm phán các giao dịch về mua bán công ty, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án.
 • Soạn thảo và cập nhật tài liệu về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý về mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn, cổ phần.
 • Các dịch vụ tư vấn luật khác có liên quan đến chuyển nhượng dự án, mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
 • Tư vấn đại diện xin phép cho nhà thầu nước ngoài trong các lĩnh vực, tư vấn đầu tư xây dựng, cung cấp vật tư- thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình.

5. Tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản. Tư vấn về chính sách và các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản/dự án xây dựng

 • Đánh giá khả năng chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền đối với những dự án bất động sản / dự án xây dựng; đề xuất những giải pháp, cách thức để đạt được sự chấp thuận.
 • Tư vấn về loại hình doanh nghiệp, phương thức hợp tác để nhà đầu tư lựa chọn khi tham gia đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản/dự án xây dựng.
 • Thực hiện đăng ký, xin cấp phép và chuyển nhượng các Dự án bất động sản/Dự án xây dựng.
NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Translate »
0945 881 145
Đăng ký tư vấn