//Khi nào thì thẻ cư trú của Latvia bị hủy bỏ?

Khi nào thì thẻ cư trú của Latvia bị hủy bỏ?

Chị Hạnh, 46tuổi, có 2 con nhỏ, đã tham gia chương trình định cư diện đầu tư cổ phần doanh nghiệp tại Latvia với HappyCitizen, và đã nhận được thẻ cư trú Latvia tính đến nay đã được 2 năm. Hiện chị đang thắc mắc liệu trong khoảng thời gian này thẻ cư trú của chị có khả năng bị hủy hay không?

Luật sư của công ty HappyCitizen đã trả lời như sau :

“Theo luật di trú của nước Cộng hòa Latvia, giấy phép cư trú tạm thời cấp cho công dân nước thứ ba sẽ bị hủy bỏ nếu:

 • Một người nước ngoài hoặc người mời của họ đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc các tài liệu được gửi đã bị lấy một cách bất hợp pháp hoặc đã bị giả mạo;
 • Một người nước ngoài không có nguồn tài chính cần thiết để cư trú tại Cộng hòa Latvia;
 • Một người nước ngoài đã được đưa vào danh sách những người vào Cộng hòa Latvia bị cấm, hoặc đã được xác nhận rằng anh ta hoặc cô ta bị cấm vào lãnh thổ Schengen;
 • Một người nước ngoài đã bị kết án bởi một bản án của tòa án về tội phạm hình sự ở Cộng hòa Latvia hoặc bên ngoài nó, theo đó là một bản án được quy định bởi luật pháp của Cộng hòa Latvia – tước quyền tự do trong thời gian hơn hai năm;
 • Một người nước ngoài đã tham gia một nghĩa vụ quân sự nước ngoài;
 • Có lý do để tin rằng người nước ngoài đã kết hôn thuận tiện để nhận được giấy phép cư trú tại Cộng hòa Latvia;
 • Một người mời rút thư mời bằng văn bản;
 • Người mời đã mất tư cách pháp lý hoặc quyền cư trú tại Cộng hòa Latvia;
 • Người nước ngoài đã không đáp ứng tất cả các điều kiện được quy định trong quyết định về vấn đề giấy phép cư trú;
 • Các trường hợp, trên cơ sở người nước ngoài đã nhận được giấy phép cư trú tạm thời, không còn tồn tại hoặc họ đã thay đổi. Nếu chủ sở hữu Thẻ xanh Liên minh châu Âu đã trở thành người thất nghiệp và thời gian thất nghiệp không quá ba tháng liên tiếp, Thẻ xanh của Liên minh châu Âu sẽ chỉ bị hủy bỏ trong trường hợp Chủ thẻ không thông báo cho Văn phòng hoặc thời gian thất nghiệp đã xảy ra nhiều lần trong thời gian hiệu lực của Thẻ xanh Liên minh châu Âu;
 • Một người nước ngoài đã chuyển đến thường trú tại một quốc gia khác;
 • Một người nước ngoài đã cung cấp cho một người nước ngoài khác cư trú bất hợp pháp tại Cộng hòa Latvia một nơi cư trú;
 • Nó đã được thành lập bởi một phán quyết của tòa án rằng người nước ngoài đã giúp một người nước ngoài khác vào Cộng hòa Latvia bất hợp pháp;
 • Người mời ở bên ngoài Cộng hòa Latvia trong một khoảng thời gian dài hơn sáu tháng trong vòng một năm, ngoại trừ trường hợp người mời là một người đi biển hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Lực lượng Vũ trang Quốc gia Cộng hòa Latvia hoặc nghĩa vụ dân sự bên ngoài Cộng hòa Latvia hoặc giấy phép cư trú được cấp cho người phối ngẫu của người mời và có một đứa con chung trong gia đình họ;
 • Một người nước ngoài đã cư trú tại Cộng hòa Latvia theo Khoản 2, 3, 4 hoặc 7 của Phần một của Phần 23 của Luật Di trú và các khoản thuế đã không được trả cho anh ta hoặc cô ta trong năm ngoái hoặc anh ta hoặc cô ta có nợ thuế theo quy định trong hành vi pháp lý;
 • Vợ hoặc chồng không tuân thủ các điều kiện của Phần thứ ba của Mục 26 của Luật Di trú hoặc có lý do để tin rằng cuộc hôn nhân không tồn tại trên thực tế;
 • Giấy phép cư trú tạm thời đã bị từ chối đăng ký hoặc người nước ngoài đã không nộp các tài liệu đăng ký giấy phép cư trú trong vòng ba tháng kể từ ngày đăng ký giấy phép cư trú được quy định trong Luật này;
 • Người chỉ đạo các thủ tục tố tụng đã thông báo cho tổ chức đã cấp giấy phép cư trú tạm thời bằng văn bản, rằng người nước ngoài không phải là công dân Liên minh cũng như trẻ em vị thành niên đi cùng với anh ta, đang cư trú tại Cộng hòa Latvia theo với Phần thứ sáu của Phần 23 của Luật Di trú, không còn cần phải cư trú tại Cộng hòa Latvia trong tình trạng nạn nhân buôn người;
 • Các tổ chức chính phủ có thẩm quyền đã cung cấp thông tin cấu thành căn cứ để cấm người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Latvia hoặc một quốc gia thành viên Hiệp định Schengen khác;
 • Một người nước ngoài đã nhận được giấy phép cư trú theo Đoạn 2 của Phần một của Đoạn 23 của Luật Di trú với tư cách là một thương nhân và anh ta hoặc cô ta đã không thực hiện hoạt động kinh tế tích cực và không mang lại lợi ích kinh tế cho Cộng hòa Latvia trong thời gian qua năm;
 • Một người nước ngoài đã nhận được giấy phép cư trú theo Khoản 3 của Phần một của Phần 23 của Luật Di trú và một công ty thương mại hoặc chi nhánh của một thương gia nước ngoài, trong đó họ đang làm việc, đã không thực hiện hoạt động kinh tế tích cực và đã không cung cấp lợi ích kinh tế cho Cộng hòa Latvia trong năm qua;
 • Một người nước ngoài đã nhận được giấy phép cư trú theo Đoạn 8 của Phần một của Đoạn 23 của Luật Di trú và một văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài, đang hoạt động tại Cộng hòa Latvia và trong đó một người nước ngoài đang làm việc, đã không thực hiện hoạt động tích cực trong năm qua;
 • Có lý do để tin rằng lý do thực sự cho người nước ngoài xin giấy phép cư trú không tuân thủ những gì đã được chỉ ra trong các tài liệu được nộp;
 • Một người nước ngoài đã được tuyển dụng trong năm ngoái, nhưng anh ta hoặc cô ta không có quyền làm việc;
 • Trong năm ngoái, người nước ngoài đã thuê một người nước ngoài khác không có quyền làm việc;
 • Một người nước ngoài đã nhận được giấy phép cư trú tạm thời theo Mục 23, Đoạn một, tiểu đoạn 33 của Luật này và công ty vốn đã không thực hiện được các quy định của Mục 23, Đoạn một đoạn 33 (a) hoặc (b) );
 • Một người nước ngoài đã nhận được giấy phép cư trú tạm thời theo Mục 23, Đoạn một, tiểu đoạn 33 của Luật này và không tuân thủ các quy định được nêu trong Mục 23, Đoạn mười hai hoặc mười ba của Luật này;
 • Một người nước ngoài đã nhận được giấy phép cư trú tạm thời theo Mục 23, Đoạn một, tiểu đoạn 2, 3, 6, 28 hoặc 33 của Luật này và thương nhân hoặc công ty vốn, nơi anh ta hoặc cô ta làm việc hoặc thực hiện hoạt động thương mại, có một khoản nợ thuế đã đăng ký được ban hành theo quy định pháp luật, vượt quá 150 euro.

Như vậy theo luật Di trú Latvia, chị Hạnh chỉ bị hủy bỏ khi chị đã vi phạm một trong điều trên.

Hiện nay HappyCitizen là một trong những đại diện di trú chuyên về thị trường định cư Châu Âu, đặc biệt với số lượng khách hàng di trú thành công khá nhiều tại thị trường Latvia thông qua 2 chương trình là chương trình định cư Latvia đầu tư diện cổ phần doanh nghiệp và chương trình định cư Latvia diện lao động tay nghề. Để biết thêm chi tiết chương trình, quý vị quan tâm vui lòng liên hệ với HappyCitizen tại số điện thoại hotline 0901 151 939 hoặc email info@happycitizen.net

Chúng tôi sẽ liên hệ tới quý vị trong thời gian sớm nhất.

By |2022-12-21T13:51:39+00:00April 15th, 2020|Uncategorized|Comments Off on Khi nào thì thẻ cư trú của Latvia bị hủy bỏ?
Translate »
0945 881 145
Đăng ký tư vấn