/Làm việc định cư Phần Lan
Làm việc định cư Phần Lan2023-07-24T15:48:02+00:00

Làm việc định cư Phần Lan

Làm việc định cư Phần Lan là chương trình cho phép đương đơn nước ngoài làm việc cho nhà tuyển dụng để có cơ hội xin cư trú hợp pháp tại Phần Lan. Người đi kèm là vợ/chồng, các con dưới 18 tuổi. Với chương trình này đương đơn cần chứng mình nguồn thu nhập đảm bảo được chi phí của tất cả các thành viên theo quy định của chính phủ.

Những lợi thế của chương trình

Phúc lợi tuyệt vời khi định cư Phần Lan

Điều kiện tham gia

Tiến trình nộp hồ sơ

Translate »
0945 881 145
Đăng ký tư vấn