/, Uncategorized/VISA EB3: NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG GIAI ĐOẠN FORM I-140

VISA EB3: NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG GIAI ĐOẠN FORM I-140

https://youtu.be/UtuphctSMvM?si=lrM7fv9xas2pB22X

Form I-140 là đơn xin định cư dành cho người nước ngoài làm việc tại Hoa Kỳ. Đơn này được nộp cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) bởi doanh nghiệp tuyển dụng bạn sang Hoa Kỳ làm việc. Mục đích chính của mẫu đơn này là xin chấp thuận cho công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ để làm việc trong một công ty Hoa Kỳ.
Thời gian xử lý phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chương trình định cư, giấy chứng nhận lao động, ngày ưu tiên, tình trạng cung cấp thị thực nhập cư và yêu cầu dịch vụ xét duyệt ưu tiên.
Sau khi nộp Đơn I-140, bạn có 2 tùy chọn xử lý hồ sơ: Gói Thường (6-12 tháng, 700 đô la) hoặc Gói Cao Cấp (15 ngày, 3.200 đô la). Chi phí là số tiền bạn gửi cho Bộ Di trú Mỹ để xử lý.
Lưu ý rằng các bên khác như nhà tuyển dụng hoặc luật sư không thu phí từ chi phí này. Thời gian xử lý có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể, và mỗi hồ sơ là độc nhất không giống ai.
Bạn có thể sử dụng số biên nhận để kiểm tra tình trạng I-140 trực tiếp trên trang: https://egov.uscis.gov/ Case Status Online của USCIS hoặc liên hệ với USCIS qua điện thoại hoặc email để biết thêm chi tiết.
Chi tiết các bạn có thể tham khảo trang: https://www.uscis.gov/…/petition-filing-and-processing…
NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
By |2023-11-03T16:13:01+00:00November 3rd, 2023|Tin tức di trú EB3, Uncategorized|Comments Off on VISA EB3: NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG GIAI ĐOẠN FORM I-140
Translate »
0945 881 145
Đăng ký tư vấn